Energiek Maarwold

 

Aanmelden

Dak van Nicolaaskerk voor circa 220 zonnepanelen.

Aantal zonnepanelen

Op het dak kunnen circa 220 zonnepanelen geplaatst worden. Het plan is om te rekenen met energiecertificaten met een zekere energieopbrengst van 250 kWh.

Jaarproductie in kwh

Voor circa 20 gezinnen met gemiddeld stroomverbruik van 3.000 kWh stroom per jaar.

Energiek Maarwold

Verduurzaming Maarwold

Als bewoners van Maarwold komen de onderstaande initiatiefnemers sinds een half jaar met Dineke Katerberg van Westerholm af en toe ontspannen bij elkaar. Ze bespreken dan hoe ze lokaal, door de krachten te bundelen in en met de wijk, kunnen bijdragen aan duurzaamheid. Dit met behoud van de mooie groene omgeving. Daarbij willen ze de samenhang in de wijk vergroten door bewoners, Westerholm en andere organisaties te betrekken.

|
Wijkinitiatief voor verduurzaming van Maarwold met behoud van de groene omgeving

Startsubsidie Lokale Energietransitie

Huize Westerholm faciliteert Energiek Maarwold
Waar wil de buurt zich voor inzetten

Mogelijkheden verduurzaming Maarwold

Ze hebben inmiddels veel contacten gelegd en een aardig beeld van de mogelijkheden om als wijk stappen te zetten. Bijvoorbeeld door:

  • isolatie van woningen in de wijk, waterzijdig inregelen van CV;
  • opwekking van duurzame energie (zonnepanelen, windmolens, warmtekracht);
  • dempen van energiepieken en -dalen (opslag, verbruik tijdens piekuren).

De locatie het potentiële zonnedak

Circa 220 zonnepanelen op het dak van de Heilige Nicolaaskerk

De H. Nicolaaskerk staat op de hoek van de Beatrixlaan en de Irenelaan

De locatie

De Heilige Nicolaaskerk is een aan de heilige Nicolaas van Myra gewijde rooms-katholieke parochiekerk. De kerk is van West naar Oost gebouwd op een lang, maar smal bouwkavel. Opvallend is het grote schuinoplopende dak dat een grote halfronde ruimte overspant. Boven het halfcirkelvormige priesterkoor is het dak het hoogst..

Nieuws over dit initiatief

Start realisatie van het Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst

Start realisatie van het Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst

Na een voorbereiding van vier jaar zijn we blij dat we de start kunnen aankondigen van de aanleg van een Polycultuur Zonnepark, gelegen naast de Zorgboerderij de Mikkelhorst, bestaande uit : zonnepanelen, afgewisseld met vruchtdragende struiken en ruimte voor schapen of ander klein vee.

Werkzaamheden Enexis gestart

Werkzaamheden Enexis gestart

Enexis heeft de werkzaamheden gestart voor het leggen van de electraciteitskabel voor Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst.

SDE subsidie Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst

SDE subsidie Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst

Op 23 juli 2019 kreeg Duurzaam Haren het goede bericht dat we in aanmerking komen voor SDE-subsidie. Dat betekent dat we het project Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst kunnen gaan realiseren.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wordt lid

Wordt lid

Over ons

Stuur ons je vraag