Energiek Maarwold

 

Aanmelden

Dak van Nicolaaskerk voor circa 220 zonnepanelen.

Aantal zonnepanelen

Op het dak kunnen circa 220 zonnepanelen geplaatst worden. Het plan is om te rekenen met energiecertificaten met een zekere energieopbrengst van 250 kWh.

Jaarproductie in kwh

Voor circa 20 gezinnen met gemiddeld stroomverbruik van 3.000 kWh stroom per jaar.

Energiek Maarwold

Verduurzaming Maarwold

Als bewoners van Maarwold komen de onderstaande initiatiefnemers sinds een half jaar met Dineke Katerberg van Westerholm af en toe ontspannen bij elkaar. Ze bespreken dan hoe ze lokaal, door de krachten te bundelen in en met de wijk, kunnen bijdragen aan duurzaamheid. Dit met behoud van de mooie groene omgeving. Daarbij willen ze de samenhang in de wijk vergroten door bewoners, Westerholm en andere organisaties te betrekken.

|
Wijkinitiatief voor verduurzaming van Maarwold met behoud van de groene omgeving

Startsubsidie Lokale Energietransitie

Huize Westerholm faciliteert Energiek Maarwold
Waar wil de buurt zich voor inzetten

Mogelijkheden verduurzaming Maarwold

Ze hebben inmiddels veel contacten gelegd en een aardig beeld van de mogelijkheden om als wijk stappen te zetten. Bijvoorbeeld door:

  • isolatie van woningen in de wijk, waterzijdig inregelen van CV;
  • opwekking van duurzame energie (zonnepanelen, windmolens, warmtekracht);
  • dempen van energiepieken en -dalen (opslag, verbruik tijdens piekuren).

De locatie het potentiële zonnedak

Circa 220 zonnepanelen op het dak van de Heilige Nicolaaskerk

De H. Nicolaaskerk staat op de hoek van de Beatrixlaan en de Irenelaan

De locatie

De Heilige Nicolaaskerk is een aan de heilige Nicolaas van Myra gewijde rooms-katholieke parochiekerk. De kerk is van West naar Oost gebouwd op een lang, maar smal bouwkavel. Opvallend is het grote schuinoplopende dak dat een grote halfronde ruimte overspant. Boven het halfcirkelvormige priesterkoor is het dak het hoogst..

Nieuws over dit initiatief

Informatiebijeenkomst groenplan

Informatiebijeenkomst groenplan

Op 12 mei willen we dit groenplan graag delen met de omwonenden in een informatiebijeenkomst van 19 tot 20 uur. Belangstellenden en de buurt worden hiervoor uitgenodigd.

Plantactie aan de Klaverlaan

Plantactie aan de Klaverlaan

Met hoge regenlaarzen aan is op 31 januari door een groepje vrijwilligers onder begeleiding van medewerkers van de Mikkelhorst gewerkt aan de vergroening van het zonnepark, dat recent achter de zorgboerderij is verrezen.

Plaatsing eerste panelen

Plaatsing eerste panelen

De Coöperatie Duurzaam Regio Haren u.a. is trots en blij met de plaatsing van de eerste panelen op het zonnepark naast de Mikkelhorst. In de aanloop van dit park zijn de zorgboerderij de Mikkelhorst, ingenieursbureau ROM3D en vele Harener inwoners betrokken geweest bij de ideevorming van het park.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wordt lid

Wordt lid

Over ons

Stuur ons je vraag