Over ons

 

Samen maken we haren Duurzaam

Wordt lid

Projecten

Ons verhaal

Op 11 januari 2017 is de coöperatie Duurzaam Haren formeel van start gegaan onder de naam Coöperatie Duurzame Regio Haren U.A. Het doel van Duurzaam Haren is even eenvoudig als ambitieus: van Haren en omstreken een volledig duurzame regio maken. Dat doen we in verschillende projecten, opgestart en uitgevoerd door leden zelf en op vrijwillige basis.

Waar gaan we voor

Energie opwekking

Het opwekken van duurzame energie gaat over energie uit natuurlijke bronnen: zon, wind, bodem en water.

Besparing

Wilt u een lagere energierekening. Maar u weet niet hoe u dat moet aanpakken?

Voeding

Duurzame voedselproductie en inspiratie om zelf of samen biologische groenten, kruiden en bloemen te telen.

Mobiliteit

Duurzaam Haren heeft samen met enkele leden en Easydriving een deelauto operationeel in Haren.

Duurzaamheid is van en voor iedereen

Je huishouden of organisatie duurzaam inrichten is goed voor alles en iedereen; daar hoeven we vrijwel niemand meer van te overtuigen. Maar hoe je dat doet, daar zijn nog veel vragen over. Duurzaam Haren helpt om die vragen te beantwoorden en om de mogelijkheden om te zetten in actie en projecten. We helpen mensen en organisaties om duurzame meters te maken. We zetten projecten op, regelen de financiering en voeren de projecten uit. Dit alles op basis van vrijwillige inzet.

Het eerste initiatief

De coöperatie is van en voor iedereen

Duurzaam Haren heeft bewust gekozen voor de coöperatieve vereniging als organisatie-vorm. Die is namelijk maximaal transparant en volledig democratisch: de leden bepalen wat er gebeurt, en de leden delen in het resultaat.

Iedereen in Haren en omstreken die de doelstelling onderschrijft, kan lid worden. Leden dragen bij aanmelding € 50,- bij, bedrijfsleden € 50,-. De bijdrage is geen contributie, maar een inleg in het kapitaal van de coöperatie. Vanaf het tweede jaar van lidmaatschap vragen we een bescheiden contributie. Winstdeling vindt plaats op basis van je aandeel in de coöperatie. Alle leden hebben 1 stem in de algemene vergadering.

Wat gaan we doen

Duurzaam Haren zet in op een brede verduurzaming van onze regio. Dat betekent natuurlijk dat we duurzame energie gaan opwekken, met zon, misschien wind en biomassa. Maar we kijken ook naar mogelijkheden voor duurzame voedselproductie, vervoer, economie en zorg.

 

De huidige projecten hebben betrekking op zonne-energie, vervoer en duurzame voedselproductie. Ideeen voor nieuwe projecten mag u zelf inbrengen.

 

Wie gaat het doen

De kar is in beweging gezet door de initiatiefnemers Jeroen Groothuis en Ronald Zuidema. Zij hebben een projectgroep bij elkaar gebracht van zeven mensen, waaruit een oprichtingsbestuur is gevormd.

Het huidig bestuur bestaat uit: Michiel Verbeek, Ronald Zuidema, Menno Visser, Jelle Gernaat, Wout Veldstra, Hans Westra, Karma Sierts.

Zonnepark Mikkelhorst

Aantal te installeren zonnepanelen voor Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst

Zonneweide Glimmen

Aantal te installeren zonnepanelen voor Zonneweide Glimmen

Deelauto's

In de regio van Haren staan 2 deelauto’s geparkeerd aan de Clusiusweg 1 en Onnerweg 33.

Zelf Oogstuin

Leden voor de Zelfoogsttuin voor lokale voedselproductie

Aankomende activiteiten

29

Mei

ALV Duurzaam Haren

20:00 uur, Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst, Algemene Ledenvergadering

10

Apr

Bijeenkomst Onderzoek Duurzaam (eet)gedrag

20:00 - 21:30 uur, in Vleugel F van de Biotoop te Haren, Kerklaan 30

Meer activiteiten

Akte van oprichting

Onze initiatieven en partners

ECoop

Wordt lid

Wordt lid

Over ons

Stuur ons je vraag