Aanpassing ecologische invulling

Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst

Stuur ons een bericht

Wordt lid

Op 27 september om 17.00 uur geeft het bestuur van Duurzaam Haren een overzicht van mogelijke aanpassingen van de ecologische invulling van het Zonnepark. De bijeenkomst is bedoeld voor direct omwonenden en de leden van Duurzaam Haren.

De Zorgboerderij heeft daartoe haar faciliteiten beschikbaar gesteld en de direct omwonenden worden per flyer in de bus hiervoor uitgenodigd.

Deze bespreking is een vervolg op de voorlichting in mei dit jaar en is bedoeld om toe te lichten welke vruchtstruiken en groenbeplanting verder geplant zullen/kunnen worden. Ook wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de natuurwaarde uitgevoerd door bureau Waardenburg.

Tijdens de vergadering noteren wij graag iedereen die wil helpen met maaien en hooien – en in een later stadium met oogsten. Ook proberen wij in contact te komen met schaapherders die wellicht een aantal schapen in de zomer willen laten grazen op het Zonnepark.

Als afsluiting van de vergadering worden direct omwonenden uitgenodigd om direct met ons mee te gaan kijken waar afschermende struiken of heesters gewenst zijn.

Wij hopen u allen te zien op 27 september
Namens Duurzaam Haren,

Michiel Verbeek, Jelle Gernaat en Willen Rienks

Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst inplanten
Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst inplanten

Gerealiseerd door

Het Zonnepark wordt gerealiseerd door inbreng van Coöperatie Duurzaam Haren, Zorgboerderij de Mikkelhorst, Ingenieursbureau ROM3D, Provincie- en Gemeente Groningen, Zonnepanelen Delen, Engie-Noord, Mannen van Staal, Energie van Ons en de inwoners van Haren.

Contact

Contact voor nadere informatie:
Jelle Gernaat, 06 53 63 22 26

Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst

Is een initiatief van Duurzaam Haren, ROM3D en Stichting Ecologische Zorgboerder de Mikkelhorst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Onze initiatieven en partners

ECoop

Wordt lid

Wordt lid

Over ons

Stuur ons je vraag