Status groenbeheer

Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst

Stuur ons een bericht

Wordt lid

Prioriteit heeft de invulling van de groenbeplanting. Als eerste een (zicht)afscheiding van het park maken t.b.v. omwonenden. Ten tweede het aantrekken/aanstellen van een (of meer) park beheerder(s). Ten derde het advies van bureau Waardenburg opvolgen w.o. 2 x per jaar sinus maaien. En tenslotte het bewaken van krabbescheer in sloten (verantwoording de gemeente).

Afscheiding

Vorig jaar hebben we in het najaar met de buren een ronde gelopen. De bomen en struiken zijn najaar 2022 geplant op de aangegeven plekken op ons eigen perceel. Ook is in de loop van het jaar ons graslandbeheer aangepast naar een meer ecologisch gericht naar maaien en afvoeren. Het heeft even tijd nodig voor dat effect heeft. Aanvullend planten we nog wilgen bij in de hoeken omdat die het beste passen bij de natte omstandigheden. Als we die vooraan niet knotten maar laten uitgroeien tot wilgen ‘bollen’, zoals naast de Zorgboerderij aan de achterzijde, dan zal dat het aangezicht ook filteren. Tenslotte laten wij nog een grondonderzoek doen om te zien wat er op deze zure veengrond verder nog geplant kan worden.

Parkbeheerders

We hebben dit jaar het bedrijf Venema Agri en Groen aangetrokken om het beheer en maaiwerk uit te voeren. Ook wordt sinus bemaaid en het maaisel weggehaald.

Krabbescheer

Vele instanties zijn benaderd om na te gaan wie verantwoordelijk is voor het beheer van de watergangen maar helaas tot nu toe nog geen eenduidig antwoord ontvangen! We blijven het beheer monitoren en in het najaar 2024 maken we weer de balans op.

Gerealiseerd door

Het Zonnepark wordt gerealiseerd door inbreng van Coöperatie Duurzaam Haren, Zorgboerderij de Mikkelhorst, Ingenieursbureau ROM3D, Provincie- en Gemeente Groningen, Zonnepanelen Delen, Engie-Noord, Mannen van Staal, Energie van Ons en de inwoners van Haren.

Contact

Contact voor nadere informatie: Jelle Gernaat, 06 53 63 22 26

Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst

Is een initiatief van Duurzaam Haren, ROM3D en Stichting Ecologische Zorgboerder de Mikkelhorst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Onze initiatieven en partners

ECoop

Wordt lid

Wordt lid

Over ons

Stuur ons je vraag