De praktijk is soms weerbarstig

 

Stuur ons een bericht

Wordt lid

De praktijk is soms weerbarstig….over zonneweides en zonnedaken

We krijgen vaak de vraag: ‘Waarom zijn jullie met zonneweides bezig terwijl er nog zoveel daken onbezet zijn?’ Op zich een logische vraag gezien ons volgeplande landje. Binnen Duurzaam Haren hebben we de afgelopen jaren meerdere projecten opgezet. Niet alle projecten zijn tot wasdom gekomen. We hebben gemerkt dat de praktijk soms weerbarstig is.

Duurzaam Haren is gestart met het project Kluswijs: op het dak van een ondernemer in Haren konden we 400 panelen plaatsen. Het project was al in een vergevorderd stadium, toen de technische test uitwees dat de dakconstructie het gewicht van de panelen niet aan kon. Er kon geen enkel paneel geplaatst worden. We zijn toen op zoek gegaan naar andere daken en hebben tientallen daken beoordeeld. Maar allemaal vielen ze af omdat de daken niet genoeg draagkracht hebben of omdat de eigenaar niet mee wilde werken. We hebben o.a. gesproken met de gemeente Groningen over daken van de gemeentelijke gebouwen. Zij gaven er de voorkeur aan het zelf uit te voeren en de opgewekte energie voor eigen gebruik te benutten.

De speurtocht naar geschikte grote daken ging verder. We vonden gehoor bij Beatrixoord waar een parkeerdek overkapt kon worden en panelen op geplaatst. Daarvoor kwam toch geen akkoord. Toen is uiteindelijk nog een zonneweide in beeld geweest waar evenmin steun voor was.

De werkgroep Duurzaam Glimmen en de coöperatie Duurzaam Haren hebben ook onderzoek gedaan naar zonnepanelen op daken in Glimmen. Concreet zijn de volgende daken onderzocht: woningen; gebouwen Waterbedrijf; Manege de Bongerd; De Groenenberg en Quintusschool. In bijna alle gevallen wilde de dak-eigenaar niet meewerken of er was te weinig zoninval. Daarmee vielen vrijwel alle daken in Glimmen af voor het realiseren van een coöperatief project. De zonneweide kan voor wel voor bijna alle woningen in Glimmen voldoende elektriciteit leveren. Dat zou met de genoemde daken niet kunnen.

Gelukkig kunnen we de opgedane kennis (over de techniek, vergunningen, regelingen, contracten, leveranciers, marktprijzen, financiering, crowdfunding etc. ) goed gebruiken in de andere zonne-projecten. Tot nu toe blijken de zonneweides, mits goed ingepast in de natuur, vlotter te regelen dan panelen op grote daken (hoewel weides ook vaak jaren vrijwillige voorbereiding kosten…). Als er zich echter weer iemand meldt met een groot dak zullen we dat zeker toejuichen. We hebben inmiddels veel ervaring!

Karma Sierts

Karma Sierts

Bestuurslid

U kunt mij een e-mail sturen.

Nieuwbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Onze initiatieven en partners

ECoop

Wordt lid

Wordt lid

Over ons

Stuur ons je vraag