Gemeente Groningen

Ambities en informatie

Coalitie akkoord

Routekaart Co2 Neutraal in 2035

Energie

Coalitieakkoord Gemeente Groningen 2019-2022

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft de coalitie (GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie) afgesproken welke plannen zij in haar bestuursperiode (2019 – 2022) wil uitvoeren. Deze plannen en afspraken staan in het Coalitieakkoord 2019 – 2022 ‘Gezond, groen, gelukkig Groningen’.

Ambities van de coalitie

  • De mens centraal, richt zich op het bevorderen van een gezonde bevolking met in het bijzonder oog voor kwetsbaren.
  • Herwinnen van de openbare ruimte, levert door meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten een positieve bijdrage aan gezondheid en leefkwaliteit.
  • Groningen actief, wil de negatieve spiraal van armoede doorbreken.
  • Energietransitie als motor voor wijk- en dorpsvernieuwing.
  • Groningen ontwikkelt, gaat over investeringen in ruimtelijke en economische ontwikkeling, bereikbaarheid, gezondheid en groen.

Coalitieakkoord in 2 minuten

Routekaart Groningen C02-Neutraal 2035

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die we gebruiken afkomstig is van duurzame bronnen. Die duurzame energie wekken we zoveel mogelijk op binnen de gemeentegrenzen. En we gaan fors besparen op het totale energiegebruik.

Doel is om in 2035 energieneutraal te zijn

Het doel om in 2035 energieneutraal te zijn, is al in 2011 door de gemeenteraad vastgesteld.

In de afgelopen twee raadsperiodes is er aan gewerkt. Er is het nodige bereikt, maar nog niet genoeg. We moeten meer doen. De klimaatverandering vraagt om ingrijpende keuzes. Iedereen krijgt ermee te maken. Bovendien gaat in Groningen de gaskraan dicht. Het gaat om grote opgaves en nieuwe kansen!

Stap voor stap naar aardgasvrije wijken en dorpen

In vier stappen naar een aardgasvrije wijk. De Wijkenergie Aanpak beschrijft hoe de wijk aardgasvrij en CO2-neutraal kan worden. Het gehele proces, van eerste verkenning tot daadwerkelijke realisatie verloopt in vier fasen. In elke fase trekken we samen op met bewoners, woningcorporaties, netwerkbeheerders en andere betrokkenen, die we steeds actief uitnodigen input te leveren en mee te denken. Per fase leggen we de bevindingen en afspraken vast in een document.

Energie besparen en duurzaam opwekken

Hieronder verwijzen wij u naar de de informatie van de Gemeente Groningen over energiebesparende maatregelen en opwekken. Daarnaast delen we de linken naar Energieloket Groningen, Gresco, Vergunning aanvragen, Groningen geeft energie, Energie besparen en duurzaam opwekken, Laadpalen, Wijkenergieplannen en tenslotte Windenergie.

Energie besparen en duurzaam opwekken

Energie besparende maatregelen, verplichtingen, advies, subsidies, fiscaal voordeel en de contactgegevens.

Energieloket Groningen

Wilt u energie besparen? Uw huis verduurzamen? Of zelf samen met anderen energie opwekken? Voor informatie en onafhankelijk advies kunt u terecht bij het Energieloket Groningen.

Lees meer

Gresco

Projectbureau Gresco van de gemeente Groningen richt zich op het energieneutraal maken van de ongeveer 250 gebouwen van de gemeente. Gresco staat voor: Groningse Energie Service Compagnie.

Lees meer

Laadpalen

Openbare laadpalen: naar een dekkend netwerk voor elektrische auto’s. Op de plankaart openbare laadpalen van de gemeente Groningen kunt u de mogelijke locaties bekijken en een reactie geven.

Lees meer

Windenergie

Onder de naam ‘Windplatform’ verkennen de coöperatieve vereniging Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen de mogelijkheid voor het opwekken van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoeln.

Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aankomende activiteiten

29

Mei

ALV Duurzaam Haren

20:00 uur, Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst, Algemene Ledenvergadering

10

Apr

Bijeenkomst Onderzoek Duurzaam (eet)gedrag

20:00 - 21:30 uur, in Vleugel F van de Biotoop te Haren, Kerklaan 30

Meer activiteiten

Onze initiatieven en partners

ECoop

Wordt lid

Wordt lid

Over ons

Stuur ons je vraag