Zonneweide Glimmen wordt ecologisch ingericht

 

Stuur ons een bericht

Wordt lid

Zonneweide Glimmen wordt ecologisch ingericht. IJstijdlandschap draagt bij aan vermindering opwarming aarde.

De afgelopen week heeft loonbedrijf Anne Elema uit Onnen het perceel van de zonneweide klaar gemaakt voor de ecologische inrichting. De voedselrijke toplaag van het perceel is afgegraven en afgeplagd. Dit is nodig om de grond te verarmen. Het zal worden ingezaaid met een zaadmengsel voor bloemrijk, schraal grasland. Dit mengsel is gebaseerd op het zogenaamde Hondsrugzaadmengsel van zadenkwekerij de Cruydthoeck uit Nijeberkoop, dat speciaal voor de regio Groningen werd samengesteld. Er ontstaat dan een kruidenrijke vegetatie bestaande uit soorten die horen bij de Hondsrug en die aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinders en vogels. Het is een bloemenmengsel voor bloemrijk grasland op natte tot vochtige percelen en oevervegetaties. Dit mengsel is geschikt voor flauwe geleidelijke oevers. Klik hier en lees meer over de samenstelling.

De afgegraven grond (en grond van slootoevers) wordt gebruikt voor het opwerpen van zandlichamen voor een struweelhoutwal langs het zandpad en een houtsingel langs de Zuidlaarderweg. Deze houtsingel moet ook het zicht op de zonneweide vanaf de Zuidlaarderweg beperken. Aan de zuidzijde zal de houtsingel kaal zijn (aantrekkelijk voor nestelende bijen) met hier en daar nog de stobben van de bij de aanleg aanwezige, gekapte bomen. Samen met Landschapsbeheer Groningen zal de struweelhoutwal en de bossingel worden beplant met inheemse, rijkbloeiende en vruchtdragende bomen en struiken. Dit mede in het kader van het project “Herstel houtwallen en hagen Haren”.

De sloten rondom zijn uitgegraven. Bij de spoorsloot en de sloot aan de zuid zijde zijn bovendien oevers uitgegraven tot het schrale dekzand en soms het keileem en zijn ze geleidelijk en golvend gemaakt. Zo ontstaan er variatie in milieu (nat-droog, voedselrijk-arm) en uiteindelijk variatie in begroeiing. Ze zullen worden ingezaaid met het eerder genoemde zaadmengsel.

Zonneweide Glimmen

Geleidelijke en golvende oever langs zuidzijde.

Zonneweide Glimmen

Olivijn voor de CO2-bindende toegangsweg en het zandlichaam voor de struweelhoutwal.

Zonneweide Glimmen

Bloemrijk grasland op schrale grond.

Doe mee

De zonneweide Glimmen is een eind op weg met de verkoop van zonnepanelen, maar er zijn nog panelen beschikbaar. Aanmelding is mogelijk tot en met 31 december 2020, zolang de voorraad strekt. Personen, verenigingen, stichtingen en kleine bedrijven kunnen panelen kopen voor € 250 per stuk. De terugverdientijd is iets meer dan 8 jaar. Het verzorgingsgebied loopt van Vries naar Peize,via Groningen-Zuid naar Kropswolde. Voor huizen met aardbevingsschade is een subsidie beschikbaar die ook voor zonnepanelen gebruikt kan worden. Meld je interesse via de website www.zonneweideglimmen.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Onze initiatieven en partners

ECoop

Wordt lid

Wordt lid

Over ons

Stuur ons je vraag