Gezocht locatie voor

Kleine windmolens

 

Stuur ons een bericht

Wordt lid

Duurzaam Haren is op zoek naar een geschikte locatie(s) voor plaatsing van één of meerdere kleine windmolens.

De EAZ windmolen is beter in het landschap in te passen wegens zijn schaal en geluidsproductie dan grote windmolens. De windmolens zijn ongeveer 15 meter hoog en hebben houten wieken. Ze worden geproduceerd in de provincie Groningen. De EAZ windmolen is de motor van de energievoorziening op bijvoorbeeld de boerderij in combinatie met zonnepanelen en batterijopslag. Duurzaam Haren is op zoek naar geschikte locatie(s) om in overleg met grondeigenaren en gemeente Groningen te kijken of vergunningverlening mogelijk is.

Vergunningverlening

Onlangs heeft de gemeente Groningen geen vergunning verleend voor de bouw van twee kleine windmolens bij een boerderij in Onnen. Hoewel er ruimtelijk wel een mogelijkheid zou zijn voor de realisatie keurt de gemeente het plan af vanwege landschappelijke overwegingen. “Omdat de instandhouding van de erfbeplanting moet worden geborgd, laat zich dit niet verenigingen met windmolens”, aldus de gemeente.

Secretaris Menno Visser van Duurzaam Haren in gesprek met OogTV

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Onze initiatieven en partners

ECoop

Wordt lid

Wordt lid

Over ons

Stuur ons je vraag