Verordening regenwateropvang

regenwater opvangen op eigen terrein?

Stuur ons een bericht

Wordt lid

In de afgelopen weken hebben enkele bewoners bij Duurzaam Haren vragen gesteld over een nieuwe verordening voor de afvoer van regenwater, die bewoners zou kunnen verplichten om het regenwater op eigen terrein op te vangen. We hebben de gemeente Groningen hierover benaderd en afgesproken, dat Duurzaam Haren samen met deskundigen van de gemeente een informatiebijeenkomst wil organiseren, als daar voldoende belangstelling voor is.

Wateroverlast als gevolg van meer dan gemiddelde regenval is een regelmatig terugkerend verschijnsel in Haren en Glimmen. Het oorspronkelijke landschap en de bodemopbouw zijn hier (mede) een oorzaak van. Diverse veranderingen in de ruimtelijke inrichting hebben tot gevolg gehad, dat de oorspronkelijke waterafvoer op veel plaatsen niet goed meer functioneert.
Door de klimaatverandering is te verwachten, dat extreme regenval in de toekomst vaker voor zal komen. In de rioleringsplannen van de gemeente wordt daar al rekening mee gehouden. In de afgelopen tijd is er daarom al op diverse plaatsen gescheiden riolering aangelegd, ook in Haren.
In sommige gevallen kan ook hiermee niet elke overlast voorkomen worden. Op dergelijke plaatsen wil de gemeente de mogelijkheid hebben om eigenaren te verplichten het regenwater in ieder geval tijdelijk op het eigen terrein te bergen. Daarvoor is in het afgelopen jaar een verordening vastgesteld. Tot nu toe is er onvoldoende voorlichting over deze problematiek geweest.

Wanneer er voldoende belangstelling is voor een voorlichtingsbijeenkomst over de bedoeling en de werking van de nieuwe verordening, is Duurzaam Haren bereid daarvoor een bijeenkomst te organiseren. Op deze bijeenkomst kunnen ook andere vragen over het klimaatbeleid van de gemeente aan de orde komen. Wilt u aanwezig zijn, stuur dan een mailtje naar woutveld@gmail.com

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Onze initiatieven en partners

ECoop

Wordt lid

Wordt lid

Over ons

Stuur ons je vraag