Start realisatie

Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst

 

Stuur ons een bericht

Wordt lid

Na een voorbereiding van vier jaar zijn we blij dat we de start kunnen aankondigen van de aanleg van een Polycultuur Zonnepark, gelegen naast de Zorgboerderij de Mikkelhorst, bestaande uit : zonnepanelen, afgewisseld met vruchtdragende struiken en ruimte voor schapen of ander klein vee.

De laatste horden zijn genomen: de bouwer is geselecteerd, de erfpacht en de financiering zijn geregeld. Een deel van de financiering is via crowdfunding ingevuld, waarmee we de betrokkenheid van vele mensen uit Haren en omgeving hebben kunnen bewerkstelligen. Zij kunnen daardoor meeprofiteren van het rendement van het zonnepark. Na groen licht van de bank is vlak voor de kerst de opdracht voor de bouw van het park verstrekt aan Engie.

De initiatiefnemers

Het initiatief voor het park is genomen door de Stichting Mikkelhorst samen met het ingenieursbureau ROM3D, die ook het ontwerp heeft uitgewerkt. De Coöperatie Duurzaam Haren heeft vervolgens samen met ROM3D de realisatie van het park opgepakt. In 2018 is door de provincie en de gemeente de omgevingsvergunning aan de Coöperatie verleend.

Draagvlak voor het parK

Het zonnepark is vooral bedoeld voor een duurzame en energiebesparende ondersteuning van de zorgboerderij de Mikkelhorst. Een breed draagvlak voor het park is verkregen door in overleg met de gemeente, Harenaren en omwonenden invulling gegeven aan het polycultuur karakter.

Wat is een Polycultuur Zonnepark?

Met polycultuur wordt bedoeld dat het park voor meerdere doeleinden tegelijkertijd gebruikt wordt. Door de rijen zonnepanelen af te wisselen met groenstroken waar gewassen en bessenstruiken geplant worden en eventueel schapen gehouden worden. Het onderhoud en de oogst zal worden gedaan door mensen van zorgboerderij De Mikkelhorst. Zo is in overleg met betrokkenen een mooi afwisselend park ontworpen dat goed past bij het karakter van de Mikkelhorst.

Duurzame energie

Het park is ruim opgezet op c.a. 2 ha, met 4380 zonnepanelen, die jaarlijks zo’n 1,6 miljoen kilowatuur aan elektriciteit leveren. Dit is voldoende voor circa 500 huishoudens. De totale projectkosten bedragen c.a. € 1.2 miljoen. Het park levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de opwek van duurzame energie voor de wijk Oosterhaar.

Planning

De bouw start, zodra het weer en de bodemgesteldheid het toelaten, begin maart. De voorbereiding zoals het bouwrijp maken van de grond kan zo mogelijk eerder beginnen. Met een doorlooptijd van c.a. 10 weken zal de oplevering van het park medio 2021 zijn.

Enexis start werkzaamheden voor Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst
Polycyltuur Zonnepark De Mikkelhorst Enexis werk in uitvoering

Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst

Is een initiatief van Duurzaam Haren, ROM3D en Stichting Ecologische Zorgboerder de Mikkelhorst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Onze initiatieven en partners

ECoop

Wordt lid

Wordt lid

Over ons

Stuur ons je vraag