Bijeenkomst Groenplan

Vergroening van het Polycultuur Zonnepark

Stuur ons een bericht

Wordt lid

Medio 2021 is dit zonnepark gestart met 4.380 panelen op een stuk grond naast zorgboerderij Mikkelhorst waar geen reguliere landbouw of veeteelt mogelijk was.

De grond bleek nog drassiger te zijn dan we tevoren al vreesden. In januari zijn aan de voorzijde van het park diverse struiken aangeplant met inheemse soorten zoals meidoorn, vuilboom, sleedoorn en zwarte vlier. De struiken zullen over een paar jaar het zicht vanaf het wandelpad op de panelen een beetje kunnen afschermen. Tussen de panelen is een strook met proefplanten aangeplant met kruisbes, zwarte bes, veenbes en bosbes. Dit om een jaar aan te zien en te bekijken welke soorten het hier goed doen. Het ‘groenplan’ wordt zo nodig daarna aangepast aan de natte situatie.
Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst inplanten
Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst inplanten
Op 12 mei willen we dit groenplan graag delen met de omwonenden in een informatiebijeenkomst van 19 tot 20 uur. Belangstellenden en de buurt worden hiervoor uitgenodigd. We combineren dit op dezelfde avond met de Algemene Ledenvergadering van Duurzaam Haren die om 20 uur begint in de Mikkelhorst

Gerealiseerd door

Het Zonnepark wordt gerealiseerd door inbreng van Coöperatie Duurzaam Haren, Zorgboerderij de Mikkelhorst, Ingenieursbureau ROM3D, Provincie- en Gemeente Groningen, Zonnepanelen Delen, Engie-Noord, Mannen van Staal, Energie van Ons en de inwoners van Haren.

Contact

Contact voor nadere informatie: Jelle Gernaat, 06 53 63 22 26

Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst

Is een initiatief van Duurzaam Haren, ROM3D en Stichting Ecologische Zorgboerder de Mikkelhorst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Onze initiatieven en partners

ECoop

Wordt lid

Wordt lid

Over ons

Stuur ons je vraag