Groenbeheer zonnepark Mikkelhorst

vallen en opstaan

Stuur ons een bericht

Wordt lid

Lees hieronder over wilgen knotten, matige groei beplanting, ecologisch maaibeheer, slootonderhoud, valkenkast en zonnepark bij de Mikkelhorst is onderdeel van een ecologisch project.

Wilgen knotten

In februari is het grootste deel van de wilgen op het Zonnepark geknot door een groep van ongeveer 10 vrijwilligers. Jelle Gernaat hield een korte introductie over het Zonnepark en de rol van Duurzaam Haren daarbij. Daarna kregen de aanwezigen een knot-instructie en meer ecologische achtergrond van bestuurslid Wout Veldstra. De inzet was enthousiast; na ruim een uur was de klus geklaard. Toen waren er 23 wilgen langs de westelijke grenssloot en 58 langs de dwarssloot tussen de panelen gesnoeid. De groei van de bomen is sterk wisselend, daarom zijn langs de westelijke rand van het terrein 30 boompjes bij geplant door afgeknipte takken in de grond te steken. Een paar boompjes, die nauwelijks gegroeid waren, zijn ook niet gesnoeid.

Matige groei beplanting

De slechte groei van het groen op het perceel heeft al eerder een rol gespeeld bij diverse pogingen om een groenstrook aan te planten langs de zuidelijke grens van het park. De bedoeling was om met dat groen het zicht vanaf het wandelpad langs de zuidgrens op de panelen te maskeren. Na twee jaar en evenveel plantrondes is er nauwelijks iets op gang gekomen. Daarom is er in het najaar van 2023 een grondonderzoek uitgevoerd. Dat leverde een inzicht in de groeiomstandigheden. Het grondwater is behoorlijk zuur; met een pH van 4 is het een soort azijn! Daarnaast is de bovenste meter van de grond puur veen. Samen met een zeer hoge grondwaterstand (het water staat regelmatig in het maaiveld) maakt dat de omstandigheden voor een groene groei heel lastig.

Ecologisch maaibeheer

De matige groeiomstandigheden leveren op zichzelf ook weer positieve resultaten op; er hoeft maar een paar keer per jaar gemaaid te worden en er is geen verstoringsvegetatie als distels, brandnetels en braam aanwezig. Voor het gewenste maaien met afvoer van het maaisel is in het afgelopen jaar een ecologische aannemer gevonden, die de taak prima heeft uitgevoerd. Het maaisel is in hopen aan de rand van het perceel opgeslagen, zodat het niet de gewenste schrale grasgroei tussen de panelen kan verstoren.

Slootonderhoud

In december 2023 zijn de sloten rondom het zonnepark geschoond door de gemeente. Dit was een delicate operatie, omdat er (massaal) krabbenscheer in groeit. Deze plant is de waardplant van een zeldzame libel, de Groene Glazenmaker, die er eieren in legt. Het beheer moet dan ook onder ecologisch toezicht uitgevoerd worden, maar om te voorkomen dat de sloten helemaal dichtgroeien, is het wel nodig om nu en dan deels te schonen. De aanwezigheid van de libellen wordt jaarlijks geregistreerd.

Valkenkast

Begin april is er op het zonnepark een nestkast op een hoge paal geplaatst door de werkgroep De Rode Wiekel. Dat is de Groningse naam voor de Torenvalk en het is die vogel, die met een dergelijke kast wordt uitgenodigd om er in te gaan broeden. Er wordt nog nagedacht over een nestkast voor vleermuizen, maar daarvoor moeten de deskundigen eerst een voorstel maken.

Ecologisch project

Het zonnepark bij de Mikkelhorst is een onderdeel van een provinciaal project ‘Ecologie op coöperatieve zonneparken’, samen met een zestal andere locaties, waaronder ook het zonnepark te Glimmen, waar Duurzaam Haren ook bij betrokken is. Onder de regie van de Milieufederatie wisselen de beheerders ervaring en ideeën uit met de bedoeling de natuurwaarde van de zonneparken zo hoog mogelijk te krijgen. Bij de Mikkelhorst kan de gezamenlijke kennis goed benut worden. Bij voorbeeld voor de soortkeuze voor de volgende aanplant met inheemse soorten, die in de schrale, zure omstandigheden wél gaan groeien. De aanplant en een deel van de vermelde ecologische voorzieningen wordt in dit geval door de provincie betaald.

Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst

Is een initiatief van Duurzaam Haren, ROM3D en Stichting Ecologische Zorgboerder de Mikkelhorst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Onze initiatieven en partners

ECoop

Wordt lid

Wordt lid

Over ons

Stuur ons je vraag